Veel minder nieuwe hypotheken met NHG

De organisatie van de NHG vindt het een zorgelijke ontwikkeling omdat het aantal consumenten dat financieel kwetsbaar is, groeit. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.
“Wij vinden het belangrijk dat woningfinanciering toegankelijk blijft en dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen”, zegt de woordvoerder van NHG. “Juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk. Nu zien we dat kwetsbare groepen hierbij het eerst buiten de boot vallen. Dat vinden we zorgelijk. Het verhogen van de kostengrens is hiervoor in onze ogen niet de oplossing.”