Grootste economische groei in decennia

Daar staat volgens het CBS wel tegenover dat we in 2020 te maken hadden met een sterke krimp. Dan is een fors herstel een jaar later niet zo vreemd. De toegenomen export is een van de belangrijkste oorzaken van de forse economische groei. De uitvoer van goederen en diensten lag vorig jaar 7 procent hoger dan in 2020. 
De groei van de consumptie weegt niet helemaal op tegen de historisch grote krimp in 2020. In vergelijking met 2019 ligt de consumptie van huishoudens nog ruim 3 procent lager. Vooral de bestedingen aan recreatie en cultuur, de horeca en vervoer en communicatie waren fors lager dan in 2019.