Aantal WW-uitkeringen nog nooit zo laag

In de jaren zeventig en tachtig was er sprake van hoge werkloosheid en konden mensen ook makkelijker een uitkering krijgen. In de loop van de jaren negentig werden de regels daarvoor behoorlijk aangescherpt. In 2008 kwamen we in de buurt van de getallen van nu, toen er sprake was van een heel goed draaiende economie, zegt het CBS. Vergeleken met een jaar geleden verstrekte het UWV afgelopen maand zo'n 50.000 WW-uitkeringen minder.